Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайта
 

1. Общи положения
Настоящите Общи условия за ползване ("Общи условия") уреждат отношенията между Вас, като потребител на уебсайта ("Потребител"), и ("Уебсайт"), като собственик и администратор на уебсайта, достъпен на адрес www.mirizlivo.com
Като използвате уебсайта, Вие приемате без ограничения всички Общи условия. Ако не приемате настоящите Общи условия, моля не използвайте уебсайта.
 
2. Дефиниции
Потребител: всяко физическо лице, което посещава и използва уебсайта.
Уебсайт: уебсайтът, разположен на адрес www.mirizlivo.com .
Съдържание: всички текстове, изображения, видеоклипове, аудио файлове, софтуер и други материали, публикувани на уебсайта.
 
3. Използване на уебсайта
Потребителят може да използва уебсайта само за законосъобразни цели и в съответствие с настоящите Общи условия.
Потребителят се задължава да не използва уебсайта за следните цели:
Публикуване на незаконно, неморално, застрашително, клеветническо, обидно, дискриминационно или по друг начин неприемливо съдържание;
Нарушаване на чужди права, включително права на интелектуална собственост;
Разпространение на вируси или друг злонамерен софтуер;
Претоварване на уебсайта с ненужни заявки или друга форма на злоупотреба с ресурсите на уебсайта;
Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Уебсайтът не е отговорен за съдържанието или сигурността на други уебсайтове.
 
4. Интелектуална собственост
Съдържанието на уебсайта е защитено от авторското право и други права на интелектуална собственост. Потребителят няма право да копира, модифицира, разпространява или използва по друг начин Съдържанието без предварителното писмено съгласие на Уебсайта.
 
5. Отговорност
Уебсайтът не гарантира, че уебсайтът ще бъде винаги достъпен или че няма да възникнат прекъсвания или грешки в работата му.
Уебсайтът не е отговорен за вреди, причинени на Потребителя в резултат на използването на уебсайта или на невъзможността да се използва уебсайтът.
 

6. Стоки
Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн покупка на стоките, публикувани в него. Сайтът предоставя избор на стоки от популярни търговски марки с детайлно описание и снимков материал.
Стоките, които се предлагат за продажба чрез Сайта са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.
Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.
Възможно е да съществуват разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и реалните цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя е в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство и не е умишлена. Поради същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на публикуваната снимката. При продукти с цветови асортимент, доставката е според наличностите.
Цената на стоките е посочена при представянето й и е крайна, с включени всички данъци и такси.
Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.
 

7. Промени в Общите условия
Уебсайтът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. Промените в Общите условия влизат в сила незабавно след публикуването им на уебсайта.
 

8. Приложимо право и юрисдикция
Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.
Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия, ще се решават от компетентния съд в Република България.
 
9. Обработка на лични данни
Уебсайтът събира и обработва лични данни на Потребителя само в случаите, когато Потребителят доброволно предоставя тези данни, например при регистрация за използване на услугите на уебсайта или при попълване на формуляр за контакт.
Уебсайтът обработва личните данни на Потребителя само за законосъобразни цели и в съответствие с настоящите Общи условия и приложимото законодателство. Уебсайтът не предоставя личните данни на Потребителя на трети лица без предварителното писмено съгласие на Потребителя.
Потребителят има право да поиска достъп до своите лични данни, както и да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на своите лични данни. Потребителят може да упражни тези права, като изпрати съобщение до Уебсайта на адрес mirizlivo.shop@gmail.com
 
 
10. Контакт
За всякакви въпроси или забележки относно настоящите Общи условия, моля свържете се с Уебсайта на адрес mirizlivo.shop@gmail.com или чрез формата за контакт на адрес https://mirizlivo.com/pages/contact